Петък, 24 Септември 2021 16:00

О Б Я В Л Е Н И Е № РД-12-46/03.09.2021г.

Оценете
(0 гласа)
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-12-46/03.09.2021г. Общинска администрация гр. Царево, на основание чл. 198, ал. 5 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-01-611/03.09.2021г. на Кмета на Община Царево е наложена строителна забрана на територията на с. Синеморец, Община Царево. Заповедта е публикувана на…
Оценете
(1 глас)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 27.09.2021 год. /понеделник/ от 14.00 часа в сградата на НЧ…
Понеделник, 20 Септември 2021 11:43

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
На 16 септември 2021 година с решение на Министерския съвет беше удължен срокът на електронното преброяване до 30 септември 2021 година. Периодът за провеждане на преброяването с преброител и крайния срок остават непроменени. Преброителите и контрольорите започват работата си от 18.09.2021 г. , независимо от удължения срок за електронното преброяване.…
Петък, 17 Септември 2021 15:10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
Стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025) по следните тематични области: - Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“; - Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“; - Тематична област 3 „Свободно време, творчество…
Оценете
(0 гласа)
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО 16 септември 2021 г. 10:00:00 линк към платформата за провеждане на срещата: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZkNjFlODktYjc4NC00N2EyLWIxZmUtMjc2OGRlZmQ0MDkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0e3a812-b927-4ac8-95f9-b855374146ed%22%2c%22Oid%22%3a%2210e378fc-ad89-4c21-9f2b-2dc9033533bc%22%7d
Вторник, 14 Септември 2021 14:28

Заповеди за отчуждаване

Оценете
(0 гласа)
Вторник, 14 Септември 2021 08:24

Преброяване 2021

Оценете
(0 гласа)
Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година. От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, единственото, което трябва да направите, е да предадете на преброителя…
Вторник, 07 Септември 2021 15:38

ЗАПОВЕД - противоепидемични мерки 09.21

Оценете
(1 глас)
Петък, 03 Септември 2021 19:42

Преброяване 2021

Оценете
(1 глас)
Уважаеми дами и господа, От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември 2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна. От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на…

Свързано видео

Оценете
(0 гласа)
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси и чл.46, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево