Стратегически документи

Стратегически документи (11)

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Общински план за развитие на Община Царево 2014 – 2020 година Общински план за развитие на Община Царево 2014 – 2020 година - Резюме Подробна таблица -> Приоритети, мярки, цели Обобщени стойности по приоритети Подробна таблица -> Приоритет, стойност, източник на финаннсиране, период за реализация
Оценете
(0 гласа)
Общинска програма за енергийна ефективност - 2010 - 2015 година
Оценете
(0 гласа)
Общински план за развитие на Община Царево 2007 - 2013 г. Документът е валиден до края на : 2013 г.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево