Петък, 12 Декември 2014 09:07

ВИДОВЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В МДТ-ЦАРЕВО

Оценете
(17 гласа)

Online проверка и плащане на задължения към община Царево

 

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

 

Телефон за информация: 0590 5 59 26; 0590 5 59 25

 

Адрес: гр. Царево  8260

обл. Бургас

ул. Крайморска № 14

Данъчен календар

Информация за регистрация на хотелиери в Министерство на туризна

Заповед за определяне на райони на територията на Община Царево за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Вид услуга – описание и необх. документи Документи за изтегляне

 

Декларация съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679 /GDPR/
 
1. Приемане и обработка на данъчна декларация за деклариране на недвижим имот Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
2. Приемане и обработка на данъчна декларация за деклариране превозни средства

Декларация  за  лек автомобил

Декларация  за МПС, без леки автомобили

Декларация  за плавателни средства

Декларацияза въздухоплавателни средства

3. Приемане и обработка на данъчна декларация за облагане с годишен  окончателен патентен данък Декларация по чл. 61н от ЗМДТ
4. Приемане и обработка на годишна декларация за облагане с туристически данък Декларация по чл. 61р от ЗМДТ
5. Приемане и обработка на данъчна декларация за облагане с данък върху наследствата Декларация по чл. 32 от ЗМДТ
6. Приемане и обработка на данъчна декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Декларация по чл. 49, ал.3  от ЗМДТ
7. Приемане и обработка на данъчна декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството Декларация по чл. 3,ал.5 от НОАМТЦУОЦ
8. Приемане и обработка на данъчна декларация за освобождаване от такса „сметосъбиране и сметоизвозване” и такса „поддържане и експлоатация на депо” Декларация по чл. 3,ал.3,т.5  от НОАМТЦУОЦ

9. Приемане и обработка на месечна справка-декларация за броя на реализираните нощувки и дължимия туристически данък

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Декларация по чл. 116, ал.3  от ЗТ

Регистър за настанени туристи

Декларация за e-mail адрес

10. Приемане и обработка на декларация за притежаване на куче Декларация по чл. 117  от ЗМДТ
11. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот Искане за издаване на Удостоверение
12. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ Искане за издаване на Удостоверение
13. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към РБюджет Искане за издаване на Удостоверение
14. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за декларирани данни Искане за издаване на Удостоверение
15. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за платен данък превозни средства Искане за издаване на Удостоверение
16. Приемане на Искане за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми Искане за прихващане или възстановяване
17. Приемане на Искане за заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка на недв. имот Искане за заверка на молба-декларация
18. Приемане на Искане за издаване на дубликат за платени данъци и такси Искане за  издаване на дубликат
19. Приемане на Искане за издаване на копие на данъчни декларации Искане за  издаване на копие на данъчна декларация
20. Предоставяне на данъчна и здравно-осигурителна информация по искане на ДЗЛ  
21. Предоставяне на данъчна информация по искане на органи, съгласно ДОПК  
22. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата Искане за  издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата
23. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за платен изискуем данък върху превозните средства Искане за  издаване на Удостоверение за платен изискуем данък върху превозните средства
24. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за МПС Искане за  издаване на Удостоверение за МПС
25. Приемане на Искане за закриване на МПС Искане за закриване на МПС
26. Приемане на Искане за закриване на недвижим имот Искане за закриване на недвижим имот
Прочетена 55459 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево