Печат на тази страница
Сряда, 08 Март 2017 11:37

СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА, СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 г., ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Оценете
(16 гласа)
№ по ред Имот- местонахождение

Площ

/кв.м./

Описание, отреждане АОС №
1 Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.265 727 Жилищно строителство 674/07
2 Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.289 613 Жилищно строителство 680/07
3 Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.218 405 Жилищно строителство 273/98
4 Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.217 475 Жилищно строителство 274/98
5 Царево з.„Север”ПИ № 48619.501.344 1418 КОО 1328/10
6 Царево ПИ № 48619.501.328 2222 Ваканционно с-ще 1877/16
7 Царево ПИ № 48619.501.249 2940 Ваканционно с-ще 1878/16
8 С.Синеморец ПИ № 66528.501.376 841 Жилищно строителство 1706/14
9 С.Синеморец ПИ № 66528.501.374 1016 Жилищно строителство 1704/14
10 С.Синеморец ПИ № 66528.501.373 954 Жилищно строителство 1705/14
11 С.Синеморец ПИ № 66528.501.372 1106 Жилищно строителство 1689/13
12 С.Синеморец ПИ № 66528.501.371 898 Жилищно строителство 1688/13
13 С.Синеморец ПИ № 66528.501.677 499 Жилищно строителство 1899/16
14 С. Синеморец ПИ№66528.501.243 859 Жилищно строителство 1755/2014
15 Гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.147 889 Жилищно строителство 1425/11
16 Гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.357 1565 КОО 308/2003
17 Гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.521 277 Жилищно строителство 1847/2015
18 Гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.619 3206 КОО 963/2008
19 Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.812 1893 КОО 1799/2015
20 Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.814 404 Жилищно строителство 1798/2015
21 Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.815 408 Жилищно строителство 1801/2015
22 Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.374 1930 жилищно строителство 346/03
23 Гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.372 1060 жилищно строителство 345/03
24 С. Лозенец ПИ 44094.502.335 545 жилищно строителство 1903/16
25 С. Лозенец ПИ 44094.502.336 545 жилищно строителство 1901/16
26 С. Лозенец ПИ 44094.502.337 1021 жилищно строителство 1902/16
27 С.Велика ПИ10361.501.17 998 жилищно строителство 502/06
28 С.Велика ПИ10361.501.41 700 жилищно строителство 505/06
29 С.Велика ПИ10361.501.44 600 жилищно строителство 506/06
30 С.Велика ПИ10361.501.45 600 жилищно строителство 507/06
31 С.Велика ПИ10361.501.42 700 жилищно строителство 512/06
32 С.Велика ПИ10361.501.43 600 жилищно строителство 511/06
33 С.Велика ПИ10361.501.46 600 жилищно строителство 510/06
34 С.Велика ПИ10361.501.48 599 жилищно строителство 508/06
35 С.Фазаново квартал 11 УПИ V-6 1625 жилищно строителство 44/00
36 С.Фазаново квартал 2 УПИ ІХ 800 жилищно строителство 130/03
37 С.Фазаново квартал 4 УПИ ХІ 870 жилищно строителство 42/98
38 С.Фазаново квартал 6 УПИ І 600 жилищно строителство 122/03
39 С.Фазаново квартал 6 УПИ ІІ 705 жилищно строителство 2/97
Прочетена 10492 пъти