Мандат 2015-2019

Мандат 2015-2019 (35)

Понеделник, 30 Септември 2019 10:20

ПРОТОКОЛ №34

Оценете
(0 гласа)
П Р О Т О К О Л № 34 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 13.09.2019 год. /петък/ от 16.00 часа,…
Понеделник, 09 Септември 2019 10:23

ПРОТОКОЛ №33

Оценете
(0 гласа)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 33                      На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 27.08.2019 год. /вторник/ от…
Понеделник, 05 Август 2019 10:47

ПРОТОКОЛ №32

Оценете
(0 гласа)
                                                                                                               Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 32                         На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 30.07.2019 год.…
Вторник, 09 Юли 2019 10:00

ПРОТОКОЛ №31

Оценете
(0 гласа)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 31 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 03.07.2019 год. /сряда/ от 09.00…
Вторник, 25 Юни 2019 15:17

ПРОТОКОЛ №30

Оценете
(1 глас)
     Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Ц А Р Е В О    Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 30…
Вторник, 25 Юни 2019 15:17

ПРОТОКОЛ №30

Оценете
(0 гласа)
     Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Ц А Р Е В О    Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 30…
Понеделник, 15 Април 2019 15:47

ПРОТОКОЛ №29

Оценете
(0 гласа)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 29                      На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 12.04.2019 год. /петък/ от…
Сряда, 10 Април 2019 15:54

ПРОТОКОЛ №28

Оценете
(0 гласа)
   Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 28                  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 29.03.2019 год. /петък/…
Вторник, 05 Февруари 2019 08:56

ПРОТОКОЛ №27

Оценете
(0 гласа)
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 31.01.2019 год. /четвъртък/ от 09.00 часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведе…
Четвъртък, 03 Януари 2019 16:23

ПРОТОКОЛ №26

Оценете
(0 гласа)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л   № 26 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 20.12.2018 год. /четвъртък/ от 08.30…
Страница 1 от 3
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево