Петък, 16 Септември 2016 08:12

Проект „Подай – ръка, подари бъдеще”

Оценете
(2 гласа)

eu             noir

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Период за изпълнение: 22.08.2016  - 22.02.2018 г.

Обща стойност на проекта:  352 608 лв. 100 % БФП

В изпълнение на договор  за безвъзмездна финансова помощ  №BG05M2OP001-3.001  - 0062 между Министерство на образованието и науката и Община Царево, стартираха дейностите по  Проект „Подай – ръка, подари бъдеще” по Процедура BG05M2OP001-3.001” Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Планираните дейности ще се изпълняват на територията на ДГ "Ален Мак” гр. Царево и ДГ ”Делфинче” гр.Ахтопол. Проектът гарантира равен старт на децата от община Царево в училище, чрез допълнителни занимания по български език, творчески дейности, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на негативни нагласи, спрямо етническите малцинства.  Планираният брой участници в проектните дейности за целия период е 358 деца на възраст 3-6 години и 120 родители.

В рамките на проекта се предвижда подобряване на условията за децата в детските градини и учебната обстановка, чрез придобиване на ново оборудване и осигуряване на интерактивни и иновативни за детските градини средства за обучение.

Прочетена 3054 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
Our website is protected by DMC Firewall!