Възложител: Община Царево
Преписка: 9040777
Процедура: Публична покана
Описание: Осъществяване на невъоръжена физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и наблюдение с автопатрул на обекти и имущество на Община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 24.04.2015 г.
Петък, 20 Март 2015 14:31

Вътрешни правила

Възложител: Община Царево
Преписка: 9039553
Процедура: Публична покана
Описание: „Подмяна подземни комуникации и обновяване на тротоарни настилки ул. „Черно море”, гр. Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 19.03.2015 г.
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0002
Процедура: Открита процедура
Описание: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS2282 ЦАРЕВО-БРОДИЛОВО И АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ КВ. „ВАСИЛИКО“, ГР. ЦАРЕВО“
Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2015г. 17:00ч.
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0001
Процедура: Открита процедура
Описание: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища на територията на Община Царево, по две обособени позиции“
Краен срок за подаване на оферти: 25.02.2015
Възложител: НЧ "Георги Кондолов 1914" град Царево
Преписка: 9037890
Процедура: Публична покана
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Обновяване на читалище "Георги Кондолов 1914" град Царево”
Краен срок за подаване на оферти: 21.01.2015
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2014-0007
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на бетонови изделия и инертни материали за нуждите на Община Царево, по три обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2015 г. 17:00 часа
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9036109
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ и Общинска улична мрежа /ОУМ/ в населените места на територията на община Царево за сезон 2014 г. -2015 г., включително до 01.12.2015, по обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2014 г. до 17:00 ч.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0006
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции: №1. Риба и рибни продукти; №2. Плодове и зеленчуци, съгласно видове и предвидени приблизителни прогнозни количества.
Краен срок за подаване на оферти: 15.12.2014 г. до 17:00 часа
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9035327
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №BG-PST-201322/022“
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №BG-PST-201322/022“
Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2014 г. до 17:00 ч.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd