Възложител: Община Царево
Преписка: 9062911
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Доставка чрез закупуване на ново превозно средство с четири задвижващи колела за нуждите на Община Царево “
Краен срок за подаване на оферти: 13.04.2017 г. 17:00 часа, Дата и час на отваряне на офертите:18.04.2017 г. 10:00 часа

Място на отваряне на офертите: заседателната зала в сграда фронт-офис на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2017-0001
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0062 “Подай ръка-подари бъдеще“ по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 24.02.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9060582
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 27.01.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9059925
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: Процедурата е прекратена.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9058490
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2016/2017 г., включително до 01.12.2017 г., по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 25.11.2016 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0006
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 19.10.2016 г. 17:00 ч.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd