Понеделник, 28 Март 2016 16:58

Открита процедура:„Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Лозенец – съществуваща. Подобект: Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ“

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: „Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Лозенец – съществуваща. Подобект: Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ“
Краен срок за подаване на оферти: 26.04.2016 г. Час: 17:00
Прочетена 3526 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево