Петък, 19 Декември 2014 16:20

Открита процедура: "Доставка на бетонови изделия и инертни материали за нуждите на Община Царево, по три обособени позиции."

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2014-0007
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на бетонови изделия и инертни материали за нуждите на Община Царево, по три обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2015 г. 17:00 часа
Прочетена 2628 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево