Вторник, 05 Май 2015 15:15

Публична покана: „НЕОТЛОЖЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО В ОДЗ „АЛЕН МАК” ГР.ЦАРЕВО И ПОЛАГАНЕ НА НОВА НАСТИЛКА ВЪРХУ ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА „МАЛЕЧКО” ГР.ЦАРЕВО”

Възложител: Община Царево
Преписка: 9041453
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: „Неотложен основен ремонт на площадки за игра на открито в ОДЗ „Ален мак” гр.Царево и полагане на нова настилка върху част от съществуваща детска площадка „Малечко” гр.Царево” Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: неотложен основен ремонт на 8 броя съществуващи детски площадки за игра на открито с обща площ 822 кв.м., ремонт на една детска площадка „Мини стадион” с площ 239 кв.м. и полагане на нова настилка върху част от съществуваща детска площадка „Малечко” с площ от 100 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти: 15.05.2015 г. 17:00 ч.
Прочетена 2371 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево