Сряда, 29 Октомври 2014 16:07

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие

Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9035327
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №BG-PST-201322/022“
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №BG-PST-201322/022“
Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2014 г. до 17:00 ч.
Прочетена 2233 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево