Понеделник, 26 Август 2013 11:24

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Преустройство и реконструкция на сграда в информационен център в село Българи, Община Царево“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и реконструкция на сграда в информационен център в село Българи, Община Царево“, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 27.08.2013 г. (вторник), от 09:00 часа, в заседателната зала в сградата наОбщина Царево.

Прочетена 2236 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево