Петък, 02 Август 2013 11:16

ДО УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Инженеринг /Работно проектиране и строително - монтажни работи/ за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Царево, по проект “Интегриран проект за водния цикъл на град Царево”

Идеен проект

Прочетена 2445 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево