Четвъртък, 20 Юни 2013 11:07

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: Избор на проектант за обект: Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на гр. Царево, засягаща имоти

Избор на проектант за обект: Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на гр. Царево, засягаща имоти : УПИ I, УПИ II, пешеходна алея на запад от УПИ II  и пешеходна част от улица Хан Аспарух от о.т. 91 до о.т. 161

Прочетена 2190 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево