Четвъртък, 23 Май 2013 10:58

Обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на проект „Рехабилитация на път BGS3284...

Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на проект „Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път ІІ-9 до с. Българи от км 0+000 до км 0+700 Рехабилитация на път BGS2283 от кръстовище с ІІ-9 до с. Кости от км 0+000 до км 7+500”

Прочетена 2356 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево