Сряда, 22 Май 2013 10:56

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища в Община Царево, обособени в две позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места - гр. Царево, гр.Ахтопол, с. Лозенец, с. Варвара, с.Синеморец и с.Изгрев

и

Обособена позиция 2: Строителни работи по полагане на пътна настилка на  четвъртокласните пътища Царево-Лозенец, Царево-Бродилово, Лозенец-Велика, Велика-Фазаново,

че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 23.05.2013 г. (четвъртък), от 10:00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

Прочетена 2413 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево