Петък, 17 Май 2013 10:54

Oбществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”.

обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”.

Прочетена 2055 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево