Сряда, 24 Април 2013 10:49

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14,АЛ.4,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на 6 /шест/ броя площни аератори: тип AEROSTRIP Type T 18 –E3,5-5-EU-18, с пропускливост по въздух Q = 385 Nm3/h за нуждите на ПСОВ –Царево

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14,АЛ.4,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на 6 /шест/ броя площни аератори: тип AEROSTRIP Type T 18 –E3,5-5-EU-18, с пропускливост по въздух Q = 385 Nm3/h за нуждите на ПСОВ –Царево

Прочетена 1965 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево