Петък, 16 Ноември 2012 10:31

О Б Я В А за ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

О б я в а

за

ЗА УЧАСТИЕ В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“

Прочетена 2181 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево