Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява (4)

Възложител: Община Царево
Преписка: 9060582
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 27.01.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9059925
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: Процедурата е прекратена.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9058490
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2016/2017 г., включително до 01.12.2017 г., по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 25.11.2016 г. 17:00 часа
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево