Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява (14)

Възложител: Община Царево
Преписка: 9081445
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2018/2019 г., включително до 01.12.2019 г., по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 10.10.2018 г. - 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9080034
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: „Извършване на независим строителен надзор по време на строителството във връзка с обект :“Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон”
Краен срок за подаване на оферти: 31.08.2018 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9070272
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: “Частично изпълнение на строително-монтажни дейности до кота -0,45 за обект: ”Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево с РЗП-1268.97 кв.м“
Краен срок за подаване на оферти: 28.11.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9069788
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2017/2018 г., включително до 01.12.2018 г., по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 06.11.2017 г.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9068775
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции, както следва:
Краен срок за подаване на оферти: 06.10.2017 г. до 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9064095
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: "Доставка и монтаж на ограда на филиал на ДГ „Ален мак“ гр. Царево, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 15.05.2017 г., 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9063466
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Доставка и монтаж на ограда на филиал на ДГ „Ален мак“ гр. Царево, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: Процедурата е прекратена
Възложител: Община Царево
Преписка: 9063322
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево“ подобект „Главен клон 1 от РШ 6 до РШ същ.; клон 1, клон 5 и прилежащи СКО“ гр. Царево, зона „Север“, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 27.04.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9062911
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Доставка чрез закупуване на ново превозно средство с четири задвижващи колела за нуждите на Община Царево “
Краен срок за подаване на оферти: 13.04.2017 г. 17:00 часа, Дата и час на отваряне на офертите:18.04.2017 г. 10:00 часа

Място на отваряне на офертите: заседателната зала в сграда фронт-офис на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is a Joomla Security extension!