Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 (2)

Оценете
(0 гласа)
Име на проекта: Рибарска група „Царево – Приморско - Созопол” Финансираща програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на ОП за развитие на сектор „Рибарство” - Мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местни стратегии за развитие и покриване на…
Оценете
(0 гласа)
Име на проекта: Рехабилитация, разширение и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин” Финансираща програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013, Приоритетна ос 3, Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки. Водеща организация: Община Царево Партньори: Бюджет: 6 281 446 лв.…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево