Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (6)

Оценете
(0 гласа)
Име на проекта: Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 431-2 от Ос 4 на ПРСР "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на…
Оценете
(0 гласа)
Име на проекта: Царево и слънцето като неизчерпаем източник на електрическа енергия Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони Водеща организация: Община Царево Партньори: Няма Бюджет: Съфинансиране: Няма Срок за изпълнение: Цели на проекта: Намаляване на…
Оценете
(1 глас)
Име на проекта: Рехабилитация на четвъртокласен път с.Българи – с.Кости. Рехабилитация на път IV-90087 от кръстовище с път I-9 до с.Българи от км 0+000 до км 0+700; Рехабилитация на път IV-90081 от кръстовище с път I-9 до с.Кости от км 0+000 до км 7+500 Финансираща програма: Програмата за развитие на…
Оценете
(0 гласа)
Име на проекта: Асфалтиране на улици в град Царево и град Ахтопол, Община Царево Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. Водеща организация: Община Царево Партньори: Няма Бюджет: 1 485 585,83 лв Съфинансиране: Няма Срок за изпълнение: 24 месеца…
Оценете
(0 гласа)
Име на проекта: Реконструкция и модернизация на централен площад гр.Царево Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. Водеща организация: Община Царево Партньори: Няма Бюджет: 1270739,17 лв Съфинансиране: Няма Срок за изпълнение: 24 месеца Цели на проекта: Реконструкция и модернизация…
Оценете
(0 гласа)
Име на проекта: Паркоустройство и благоустройство на гр. Царевo, област Бургас Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. Водеща организация: Община Царево Партньори: Няма Бюджет: 540 964 лв Съфинансиране: Няма Срок за изпълнение: 18 месеца Цели на проекта: Благоустройство…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево