Петък, 30 Септември 2011 13:42

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ «Н.Й.Вапцаров»-гр.Царево

Оценете
(0 гласа)

Име на проекта: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ «Н.Й.Вапцаров»-гр.Царево

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178  малки общини”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010.

Водеща организация: Община Царево

Партньори: Няма

Бюджет: 1 175 724, 30 лв

Съфинансиране: 176 358, 65 лв

Срок за изпълнение: 24 месеца

Цели на проекта: Подобряване на жизнената среда в Община Царево, повишаване качеството на работната среда и образованието в  учебното заведение СОУ „Никола Йонков Вапцаров”. Като единствено средно общообразователно училище в Община Царево, учебното заведение е  от изключително значение за устойчивото развитие на населението

Дейности: Обследване за енергийна ефективност на СОУ „Никола Йонков Вапцаров”. Изготвяне на инвестиционен проект на инвестицията. Топлинна изолация на външни фасадни стени. Реконструкция и поставяне на топлоизолация на покрив. Въвеждане на система за автоматично управление на отоплителния котел.

Статус: Подаден на 05.07.2010

Текущо изпълнение: Оценен с 61,50 точки, включен в резервите и при наличие на средства ще бъде финансиран за изпълнение.

Прочетена 3434 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево