Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (85)

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Проект за изменение на Приложение1 в НОАМТЦУ
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Проект !!! Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни и временни комисии, отношенията му с кмета на общината и общинската администрация, статута…
Оценете
(0 гласа)
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево