Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (78)

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Петък, 28 Февруари 2020 16:43

Kopeкция в Приложение№5 om HОАМТЦУ

Оценете
(0 гласа)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 28.02.2020 год., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 год. да приеме навременно решение съобразено със законовите предвиждания. Предложенията могат да бъдат…
Оценете
(0 гласа)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.02.2020 год., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 год. да приеме навременно решение съобразено със законовите предвиждания. Предложенията могат да бъдат…
Оценете
(0 гласа)
Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево
Оценете
(0 гласа)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 07.01.2020 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 г., своевременно да актуализира своя Правилник, което да позволи нормалното организиране и протичане…
Оценете
(0 гласа)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 г. да приеме навременно решение съобразено със законовите предвиждания. Предложенията могат да бъдат…
Оценете
(0 гласа)
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево