Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (85)

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Петък, 28 Февруари 2020 16:43

Kopeкция в Приложение№5 om HОАМТЦУ

Оценете
(0 гласа)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 28.02.2020 год., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 год. да приеме навременно решение съобразено със законовите предвиждания. Предложенията могат да бъдат…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево