Печат на тази страница
Понеделник, 25 Май 2015 11:17

Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо цената за предоставяне под наем на общински терени за разполагане на атракционни съоръжения

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 3160 пъти