Печат на тази страница
Вторник, 24 Март 2015 10:16

Допълнение на НОАМТЦУ в Община Царево, касаещо определяне на цени на такси за входни билети при посещение на Информационен център „Пътят на нестинарството“ – с. Българи

Оценете
(1 глас)

ДО ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ЦАРЕВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево

         Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо определяне на цени на такси за входни билети при посещение на Информационен център „Пътят на нестинарството“ – с. Българи, община Царево.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

         На 3 юни 2014 год. бе открит Посетителски информационен център „Пътят на нестинарството“ в с. Българи по Програма за развитие на селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, буква „к“ от ЗМДТ, във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, с настоящата докладна записка предлагам Общински съвет – Царево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Допълва  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево в Приложение № 1 „Местни такси и цени на предоставени услуги“, в частта й „Цени на такси – Стопански дейности“ добавя нова точка СД – 29А ценоразпис за входни такси за посещение за възрастни, непълнолетни и за групово посещение над 10 човека в Посетителски информационен център „Пътят на нестинарството“ в с. Българи, със следното съдържание:

СД- 29А

ЦЕНОРАЗПИС

на Посетителски информационен център

„Пътят на нестинарството“- с. Българи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТАКСАТА

ЦЕНА

(лв./човек)

1.

За входен билет при посещение на Посетителски информационен център „Пътят на нестинарството“ – с. Българи
1.1 За възрастни 2
1.2 За непълнолетни 1
1.3 За групово посещение над 10 човека:
1.3.1 За възрастни 1
1.3.2 За непълнолетни 0,50

инж. Георги Лапчев

Кмет на Община Царево

Прочетена 3558 пъти