Петък, 21 Февруари 2020 15:30

Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

Оценете
(0 гласа)

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.02.2020 год., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 год. да приеме навременно решение съобразено със законовите предвиждания. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Царево.

Прочетена 1322 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево