Проекти на наредби

Проекти на наредби (34)

Оценете
(0 гласа)
Проект на изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Царево
Оценете
(1 глас)
Проект на изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Петък, 24 Февруари 2017 16:25

Проект за допълнение на НОАМТЦУ

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община ЦаревоИзменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,…
Оценете
(0 гласа)
Понеделник, 19 Декември 2016 09:07

Проект за допълнение на НОАМТЦУ

Оценете
(1 глас)
Страница 1 от 3
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево