Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Царево

Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Царево (1)

Оценете
(0 гласа)
/Приет с Протокол №12/9.07.2008г.,Решение№112/ Р А З Д Е Л І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С този Правилник се уреждат организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма като обществен, консултативен и координационен орган към Кмета на община Царево. Чл.2. Общинският консултативен съвет по въпросите на туризма организира…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево