Последни новини

Последни новини (289)

Оценете
(0 гласа)
Сдружение „Огън и море“ е бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“, процедура : „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“. Сдружението изпълнява проект с наименование: „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на…
Оценете
(2 гласа)
Шести национален литературен конкурс ,,С море в сърцето‘‘ В шестото издание на Национален литературен конкурс ,,С море в сърцето‘‘ , който се провежда под патронажа на инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, взеха участие двеста седемдесет и един автори, като петдесет и осем от тях са в категория…
Оценете
(2 гласа)
ОБЩИНА ЦАРЕВО уведомява всички граждани и фирми за смяна на обслужващата банка, считано от 01.06.2020 г. Банковите сметки на общината ще се обслужват от: БАНКА: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД – КЛОН ЦАРЕВО BIC: UNCRBGSF IBAN: BG21UNCR70008424008730 СМЕТКА И КОДОВЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Община Царево - МДТ КОД 44 14 00 -…
Оценете
(1 глас)
Във връзка с приключване изпълнението на дейност 2 по проект № BG05SFOP001-2.009-0060 с наименование „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“ финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г.,…
Оценете
(2 гласа)

Галерия със снимки

Оценете
(2 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Община Царево подписа договора по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция за „Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в гр.Ахтопол“ На 04. Март 2020 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Община Царево подписа договора за финансиране на проект „Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна…

Галерия със снимки

Оценете
(2 гласа)
Изх. № 23/31.01.2020 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 04.02.2020 год. /вторник/ от 14.00 часа…
Оценете
(2 гласа)
Заповед № РД-01-7/09.01.2020 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №48619.505.998 по КККР на гр. Царево Заповед № РД-01-6/09.01.2020 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №48619.505.996 по…
Понеделник, 13 Януари 2020 16:28

Наръчник за активно гражданство

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с приключване изпълнението на дейност 3 по проект № BG05SFOP001-2.009-0060 с наименование „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“ финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г.,…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево