Петък, 03 Септември 2021 15:09

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

Оценете
(0 гласа)

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

 НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси и чл.46, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Община Царево, Ви каним да присъствате на публично обсъждане за представяне Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Царево към 31.12.2020г..

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.09.2021г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателна зала № 1 в сградата на община Царево.

При въведените извънредни мерки, с оглед опазване на общественото здраве обсъждането ще се проведе онлайн, на 16.09.2021г. Допълнително ще предоставим линк към платформата за провеждане на срещата.

Материалите за публичното обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Царево www.tsarevo.orgПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
16 септември 2021 г. 10:00:00
линк към платформата за провеждане на срещата:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZkNjFlODktYjc4NC00N2EyLWIxZmUtMjc2OGRlZmQ0MDkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0e3a812-b927-4ac8-95f9-b855374146ed%22%2c%22Oid%22%3a%2210e378fc-ad89-4c21-9f2b-2dc9033533bc%22%7d

 

Прочетена 1711 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево