Печат на тази страница
Сряда, 28 Април 2021 16:30

Община Царево проведе информационен ден с местни заинтересовани страни в изпълнение на проект „Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн – Zero Waste BSВ, финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-2020“

Оценете
(0 гласа)

                                                

 

Община Царево проведе информационен ден с местни заинтересовани страни в изпълнение на проект „Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн – Zero Waste BSВ, финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-2020“

 

 

         Днес 28.04.2021 г. Община Царево, партньор по Проект “Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн"/ ZeroWasteBSB788 по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020, проведе информационен ден, на който присъстваха местни представители на публични организации, граждани и трети заинтересовани страни.

 

Събитието откри кметът на Община Царево -  инж. Георги Лапчев, с приветствие към присъстващите. Ръководителят на проекта – Жана Иванова, презентира детайлно изпълнените до момента дейности и предстоящите активности.

 

Лектори на срещата бяха проф. Валентин Ненов и доц. Хюсеин Йеменджиев, които  представиха резултатите от проведените анализи по проекта за състоянието и управлението на отпадъците на територията на Община Царево, резултати от проведено анкетиране и устойчиви практики.

 

В рамките на проекта, сред учениците в училищата в Царево и Ахтопол, започна широка информационна кампания с познавателни и обучителни лекции за повишаване на осведомеността, относно нулевите отпадъчни системи.  Децата изработват и атрактивни пана от капачки на пластмасови бутилки, които ще бъдат представени в изложба през месец юни, както и ще участват в дейности по почистване на  крайбрежни ивици, поречията и устията на реките Резовска и Велека.

 

В изпълнение на проектните дейности, Община Царево ще закупи две машини за почистване на отпадъци - Многофункционална помощна машина за открити площи и Ръчна прахосмукачка с електрическо задвижване, които ще бъдат използвани от дейност "Чистота" за почистване на обществени места в Царево и другите населени места от общината.

 

 

 

 

Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз.

Съдържанието на тази публикация е отговорност на Община Царево в качеството й на партньор по проект BSB 788 ZERO WASTE и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява вижданията на Европейския съюз.

 

Прочетена 943 пъти

Галерия със снимки