Вторник, 02 Октомври 2018 14:02

Заповеди за заличаване на регистрация по настоящ адрес, съгласно чл.42, ал.2 от ЗМСМА

Оценете
(0 гласа)

Съобщение до Ивелина Димитрова Василева за заличаване на адресната регистрация

Община Царево, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, уведомява ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА, че на основание чл. 99б, ал.3, във вр. с чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация /ЗГР/ е издадена Заповед №РД-01-542/21.09.2018 г. на Кмета на Община Царево за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по настоящ адрес на адрес в област Бургас, община Царево, населено място – град Царево, наименование на локализационна единица и номер - ул. Христо Ботев № 10.

На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР, обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й. Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. Бургас по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед №РД-01-542/21.09.2018 г. на Кмета на Община Царево, може да бъде получен от заинтересованото лице в отдел „АПО”, Община Царево, ул. Хан Аспарух №23, сграда „Фронт-офис”.

Съобщение до Мартин Михов Гоцев за заличаване на адресната регистрация

Община Царево, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, уведомява МАРТИН МИХОВ ГОЦЕВ, че на основание чл. 99б, ал.3, във вр. с чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация /ЗГР/ е издадена Заповед №РД-01-551/01.10.2018 г. на Кмета на Община Царево за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по настоящ адрес на адрес в област Бургас, община Царево, населено място – град Царево, наименование на локализационна единица и номер - ул. Рене Шарон № 3.

На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР, обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й. Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. Бургас по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед №РД-01-551/01.10.2018 г. на Кмета на Община Царево, може да бъде получен от заинтересованото лице в отдел „АПО”, Община Царево, ул. Хан Аспарух №23, сграда „Фронт-офис”.

Прочетена 196 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd