Обяви и съобщения

Обяви и съобщения (232)

Понеделник, 09 Февруари 2015 11:28

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)

Община Царево уведомява хората,желаещи да упражнят правото си на вот в местните избори през есента на 2015г.,че някои от тях могат да не попаднат в избирателните списъци.Ако до скоро сте живели или работили в чужбина и настоящият ви адрес е там,няма да можете да гласувате тук.Конкретният текст в Избирателния кодекс,който тълкува този казусе следния:

”Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място”по смисъла на чл.396 е лице,което има постоянен и настоящ адрес в Република България през последните 6 месеца. Следователно лицата със заявен настоящ адрес в чужбина,които в момента живеят на територията на община Царево,следва да подадат Адресна карта за промяна на този настоящ адрес до 15 април 2015г.,за да бъдат включени в избирателните списъци.

Компетентна помощ по този въпрос можете да получите от служителите в отдел”АПО” при Община Царево.

Телефон за връзка:   0590/5-50-14

Оценете
(3 гласа)

МДТ- Царево уведомява всички данъкоплатци - собственици на недвижими имоти на територията на Община Царево, че на 26 януари 2015 година /понеделник/ от 8.00 часа стартира  кампанията по плащането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2015 година.

На предплатилите пълния размер на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци до 30 април 2015 година ще бъде направена отстъпка от 5 на сто.

Плащането на задълженията може да се извърши в брой на касите на МДТ-Царево, ул. Крайморска № 14, във фронт-офисите в гр. Царево, ул. Хан Аспарух № 23, в Кметство Ахтопол и в Кметство Лозенец, с пощенски запис  или по банкова сметка в Банка ДСК-клон Царево:

IBAN    BG57STSA93008491581600

BIC       STSABGSF

Кодове за плащане:

44 21 00- данък недвижими имоти и лихви

44 24 00- такса битови отпадъци и лихви

Работно време на МДТ-Царево:   от 8.00ч. до 17.00ч.

Тел. за информация: 0590 5 59 26

Оценете
(0 гласа)

Изх. № 312/19.01.2015 год.

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на  21.01. /сряда/ 2015 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов – 1914 год.” - гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

Понеделник, 19 Януари 2015 10:58

МДТ - Царево ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)

МДТ- Царево напомня на всички хотелиери в Община Царево, че крайния срок за подаване на годишна декларация за облагане с туристически данък по чл.61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси за 2014 година е 30 януари 2015 година. След тази дата за неподаване в срок на декларацията на физическите и юридическите лица ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.

Работно време на МДТ-Царево:   от 8.00ч. до 17.00ч.

Тел. за информация:  0590 5 59 26

Оценете
(0 гласа)

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                МДТ- Царево уведомява всички данъкоплатци - собственици на превозни средства и кучета в Община Царево, че от 15 януари 2015 година /четвъртък/  стартира  плащането на данъка върху превозните  средства за 2015 година и таксата за притежаване на куче.

                 На предплатилите пълния размер на данъка върху превозните средства до 30 април 2015 година ще бъде направена отстъпка от 5 на сто.

                 Плащането на задълженията може да се извърши в брой на касите на МДТ-Царево, ул. Крайморска № 14, във фронт-офисите в гр. Царево, ул. Хан Аспарух № 23, в Кметство Ахтопол и в Кметство Лозенец, с пощенски запис  или по банкова сметка в Банка ДСК-клон Царево:

IBAN    BG57STSA93008491581600

BIC       STSABGSF

Кодове за плащане:

    44 23 00- данък върху превозните средства и лихви

    44 13 00- такса за притежаване на куче

    Работно време на МДТ-Царево:   от 8.00ч. до 17.00ч.

Понеделник, 05 Януари 2015 15:47

Йордановден 2015г. в Царево

Оценете
(0 гласа)

По случай един от най-големите християнски празници – Йордановден и тази година ще бъда спазена традицията по спасяването на Светия кръст в гр.Царево. Ритуалът символизира кръщаването на Исус Христос във водите на река Йордан от Йоан Кръстител. Празникът ще започне от 09:00 часа със Света литургия в църквата „Св. Цар Борис”. Ритуалът по спасяване на Светия кръст ще започне от 10.30 часа на пристанище Царево.

Оценете
(1 глас)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция “Социално подпомагане” – Царево уведомява заинтересованите, че допълнителните помощи за изплащане на увеличения размер на целевите помощи за отопление  за отоплителен сезон 2014-2015 година са осигурени по сметките на правоимащите и същите могат да ги теглят от сметките си.

Допълнителна информация на: тел. 0590 5 21 82

Оценете
(3 гласа)

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2015г.

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Царево инж.Георги Лапчев отправя покана към гражданите на общината, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица за обществено обсъждане на проекта за Бюджет на Община Царево за 2015 г.

Обсъждането ще се състои на:

- гр.Царево и с.Изгрев - 02.12.2014г. (вторник) от 14.00ч. - сградата на община Царево – заседателната зала;

- с.Варвара – 03.12.2014г. (сряда) от 10.00 часа - кметството;

- с.Синеморец - 03.12.2014г. (сряда) от 11.00 часа - кметството;

- с.Резово - 03.12.2014г. (сряда) от 14.00 часа - кметството;

- гр.Ахтопол - 03.12.2014г. (сряда) от 15.00 часа - кметството;

- с.Бродилово - 04.12.2014г. (четвъртък) от 10.00 часа – Клуб на пенсионера;

- с.Велика и с.Фазаново - 04.12.2014г. (четвъртък) от 13.00 часа – кметството на с.Велика;

- с.Лозенец - 04.12.2014г. (четвъртък) от 15.00 часа – кметството;

- с.Българи и с.Кондолово - 05.12.2014г. (петък) от 10.00 часа – кметството на с.Българи;

- с.Кости – 05.12.2014г. (петък) от 11.00 часа – Клуб на пенсионера.

Материалите по проекта са на разположение в сградата на Община Царево – заседателната зала.

ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Кмет на Община Царево

Страница 17 от 17
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево