Обяви и съобщения

Обяви и съобщения (461)

Оценете
(0 гласа)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 09.03.2021 год. /вторник/ от 14.00 часа в сградата на НЧ…
Оценете
(0 гласа)
На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с заповед РД-01-132/26.02.2021 г. на Министерството на здравеопазването НАРЕЖДАМ: Изменям и допълвам заповед № 55/27.01.2021 г., както следва: Отменя се т. 1.2 Точка 2 се изменя така: „2. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни…
Оценете
(1 глас)
СЪОБЩЕНИЕ МЦ „ОМЦ-I“ЕООД гр. Царево се включва в инициативата за осигуряването на „зелени коридори“ за ваксинация срещу COVID-19, целяща увеличаване на темпа за ваксиниране на населението. Всеки ден в кабинета за ваксинация срещу COVID-19 на МЦ „ОМЦ –I“ гр. Царево на ул. „Милин камък“№ 1 всеки, който иска да бъде…
Оценете
(2 гласа)
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, Уведомяваме Ви, че в Община Царево още от началото на месец януари се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, туристически данък, данък върху таксиметров превоз на пътници, такса за куче и други за 2021 година. Напомняме, че ако…
Оценете
(1 глас)
Оценете
(4 гласа)
Публично обсъждане на проект за бюджет 2021 г. на Община Царево П О К А Н А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Царево организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021 година . Обсъждането ще се проведе на 10.02.2021 г. от 10.30 часа…
Сряда, 27 Януари 2021 10:39

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(1 глас)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е С Решение № 61 от 21.01.2021г. на Министерския съвет, на основание чл.3, ал.4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка…
Оценете
(0 гласа)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.01.2021 год. /четвъртък/ от 9.00 часа в сградата на НЧ…
Оценете
(1 глас)
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево