Обяви и съобщения

Обяви и съобщения (422)

Оценете
(5 гласа)
Община Царево стартира целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Тя се финансира от Агенцията за социално подпомагане и ще обхване най-уязвимите лица в настоящата извънредна ситуация на пандемия от коронавирус на територията й. Ще бъде осигурена топла храна на 170 лица от…
Оценете
(1 глас)
Изх. № 36/03.04.2020 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 09.04.2020 год. /четвъртък/ от 13.00 часа…
Оценете
(1 глас)
ДО Г-Н ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО НА № 04-01-36/24.03.2020г. Към наш № 08-00-245(4)/24.03.2020г. и № 03-02-233(103)/10.03.2020 г. Относно: Провеждане на обществено обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево, Доклада за Екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка степента на въздействие (ДОСВ) и всички…
Оценете
(0 гласа)
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАР ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА Община Царево стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление,…
Оценете
(1 глас)
Оценете
(1 глас)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Заповед РД-01-161/20.3.2020г. за промяна на работното време на общинска администрация Царево.
Петък, 20 Март 2020 11:35

ОБЩИНА ЦАРЕВО ПРИЗОВАВА

Оценете
(0 гласа)
Община Царево набира доброволци във връзка с извънредното положение, които в случай на необходимост биха се включили в дейностите по подпомагане в извънредна ситуация. В доставка на храни и лекарства, пазаруване за възрастни, самотно живеещи и имащи необходимост от подкрепа граждани.Всеки доброволец, който желае да се включи в тази кауза,…
Оценете
(1 глас)
Лицата, които идват от рискови държави задължително се поставят под карантина за 14 дни, съгласно заповед № РД-01-38/13.03.2020 г. на Директора на РЗИ Бургас. На адресите, определени за карантина ще се поставят съобщения за наличието на условие на такава и съответния период на действие. Достъпът на външни лица е строго…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево