Обяви и съобщения

Обяви и съобщения (515)

Оценете
(1 глас)
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ЦАРЕВО,…
Оценете
(0 гласа)
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ЦАРЕВО,…
Оценете
(0 гласа)
Изх. № 174/21.09..2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.09.2022 год. /сряда/ от 09.00 часа…
Вторник, 13 Септември 2022 11:36

ПОКАНА

Оценете
(0 гласа)
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси и чл.46, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение…
Сряда, 17 Август 2022 08:11

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с оптимизиране процеса на имунизация срещу COVID 19 в МЦ ,,ОМЦ – I‘‘ЕООД град Царево – от 8:00 ч. до 11:00 ч. всеки работен ден, ще се извършва записване на желаещите за ваксиниране.Телефон за връзка: 0590/ 5 29 86; 0879 400 197
Вторник, 16 Август 2022 08:50

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(3 гласа)
Оценете
(2 гласа)
Изх. № 161/15.07.2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 21.07.2022 год. /четвъртък/ от 09.30 часа…
Петък, 01 Юли 2022 09:29

Културен календар 2022

Оценете
(1 глас)
Оценете
(0 гласа)
ОБЩИНА ЦАРЕВО ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД – 01-430/13.06.2022 г. на Кмета на Община Царево ОБЯВЯВА…
Страница 1 от 37
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево