Сряда, 21 Септември 2022 14:04

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(0 гласа)

            Изх. № 174/21.09..2022 год.

 

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.09.2022 год. /сряда/ от  09.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Питания
  2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2022/2023 г. в СУ „ Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол /ДЗ № 751 /20.09.2022 год./
  3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Актуализация на списък на служителите на община Царево, които имат право на транспортни разходи“/ ДЗ № 728/16.08.2022год./
  4. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Царево към 31.12.2021г.“ /ДЗ № 733/25.08.2022 год./
  5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на Проектобюджет за 2023г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 и 2025г- на Община Царево“ /ДЗ № 748/20.09.2022 год./
  6. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на окончателен Одитен доклад № 0400204022, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Царево за 2021 г. и приложения към него заверен финансов отчет“ / ДЗ № 752/20.09.2022год./
  7. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Издаване на разрешение за специално ползване на общински пътища“ / ДЗ № 740/07.09.2022год./
  8. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Издаване на разрешение за специално ползване на общински пътища“ / ДЗ № 741/07.09.2022год./

 

                                                                       ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                       Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 731 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево