Вторник, 13 Септември 2022 11:36

ПОКАНА

Оценете
(0 гласа)

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси и чл.46, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Община Царево, Председателят на Общински съвет – Царево организира обществено обсъждане за представяне Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Царево към 31.12.2021г. и отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Публичното обсъждане ще се проведе на 21.09.2022г. (сряда) от 10.00 часа в лекционната зала в сградата на НЧ „Георги Кондолов“, гр. Царево.

Материалите за публичното обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Царево www.tsarevo.org

Прочетена 696 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево