Сряда, 02 Септември 2020 13:01

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2019 год.

Оценете
(1 глас)

П О К А Н А 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2019 год.    

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 46, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево, председателят на Общинския съвет отправя покана към гражданите на общината, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Царево за 2019 год., което ще се състои за всички съставни селища, включени в състава на Община Царево, на 10 септември 2020 год. /четвъртък/ от 11.00 часа, в заседателната зала, находяща се в сградата на фронт-офиса на Община Царево.

Материалите по отчета са на разположение в канцеларията на Общинския съвет-Царево.

ТАНЯ ЯНЧЕВА - Председател на Общински съвет-Царево

Прочетена 1197 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево