Понеделник, 01 Юли 2019 11:38

ПОКАНА ЗА провеждането на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(2 гласа)

Изх. № 290/28.06.2019 год.

                                     П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 03.07.2019 год. /сряда/ от 9:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация-Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за 

 

                                                   ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Питания.

2. Докладна записка от Даниел Скулиев-Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за реда за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево /НРПУРИВОС/” /ДЗ № 927/ 28.05.2019 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет-Царевo

Прочетена 1608 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево