Понеделник, 06 Ноември 2017 08:51

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание

Оценете
(1 глас)

bg

Управителният съвет на  СДРУЖЕНИЕ  ЗА БЪЛГАРО - ГРЪЦКО  ПРИЯТЕЛСТВО -  " ВАСИЛИКО”- гр. Царево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ  и съгласно чл. 19, т. а , от Устава на Сдружението свиква общо събрание на сдружението на 22.11.2015 г., от 17.00 часа  в Лекционната зала на Читалище " Георги Кондолов", в  гр. Царево, на ул. “Хан Аспарух” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружението  до 2016 и 2017  година.;

2. Приемане на нови членове;

3. Избор на нов управителен съвет и на нов контролен съвет;

4. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Управителен съвет

Прочетена 124 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево