НАРЕДБА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  В ОБЩИНА ЦАРЕВО

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЦАРЕВО (0)

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево