НАРЕДБА  ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ЗАПОВЕДИ  ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ  ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЦАРЕВО

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЦАРЕВО (0)

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево