Оценете
(0 гласа)
Целта на настоящите указания е да се създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса на хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства. Въвеждат се…
Оценете
(0 гласа)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 26.01.2023 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в сградата на НЧ…
Петък, 20 Януари 2023 09:08

О Б Я В А - ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Общинска администрация Царево уведомява гражданите и юридическите лица за възможността да получават съобщенията от отдел „Местни данъци и такси“ по електронен път, считано от 1.01.2024г., като за целта е необходимо да попълнят заявление по образец в срок до 31.12.2023г., с което да предоставят валидни e-mail и телефонен номер. Екземпляр от…
Оценете
(0 гласа)
МДТ – Царево уведомява всички данъкоплатци на общината, че от 08:00 часа на 11 януари 2023 година /сряда/ стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2023 година в Община Царево - данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, патентен данък, туристически данък и др.…
Четвъртък, 29 Декември 2022 11:38

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Оценете
(0 гласа)
Общинска администрация - Царево уведомява всички граждани, че на 30.12.2022 г. /петък/ касовите гишета във всички населени места в общината ще работят до 11:30 часа. 
Оценете
(0 гласа)
С настоящото Ви уведомяваме, че поради технически причини, предстоящото 27-мо заседание на Общински съвет Царево се отлага за 11.00ч. на 23.12.2022 год.
Оценете
(0 гласа)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 23.12.2022 год. /петък/ от 10.30 часа в сградата на НЧ…
Оценете
(0 гласа)
О Б Я В А На основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с избор на здравен медиатор ОБЩИНА ЦАРЕВО ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “Здравен медиатор” /посредник в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи/ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА…
Оценете
(1 глас)
Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – филиал Царево, уведомява всички безработни младежи до 29 навършени години, които към момента не учат, че имат възможност да стартират работа по схема „Младежка заетост”, на проект ”Нова възможност за младежка заетост“ . За целта е необходимо желаещите да се регистрират…
Страница 1 от 60
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево