Местни избори 2019

Местни избори 2019 (18)

Оценете
(0 гласа)
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област БУРГАС, община ЦАРЕВО населено място ГР.ЦАРЕВО, кметство ..........., секция № 001 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име -----------------------------------------------------------------------------------------------…
Четвъртък, 03 Октомври 2019 13:11

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(1 глас)
Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Уведомяваме Ви, че всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник чрез подаване на заявление…
Оценете
(1 глас)
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА ЦАРЕВО НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЦАРЕВО КМЕТСТВО ..................... СЕКЦИЯ № 001 Адрес на избирателната секция: ................................................ ---------------------------------------------------- Име ---------------------------------------------------- НИКОЛЕТА-ТИНКУЦА СИМОН…
Четвъртък, 19 Септември 2019 13:07

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
         Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и решение № 1131 – МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г., както следва :…
Четвъртък, 19 Септември 2019 13:07

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
         Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и решение № 1131 – МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г., както следва :…
Сряда, 18 Септември 2019 11:30

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(1 глас)
Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., Ви уведомяваме, че съгласно чл.10, ал.1 и 2 от Изборния кодекс секция 003 в гр. Царево – Кухня - ДСП и ДМК - ул. Нептун № 1, е определена за гласуване за избиратели с увредено…
Сряда, 18 Септември 2019 11:29

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(1 глас)
Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Уведомяваме Ви, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия / ПСИК /, заявяват желанието си в писмена…
Сряда, 18 Септември 2019 11:27

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Уведомяваме Ви, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес , след подаване на заявление за вписване в…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА ЦАРЕВО НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЦАРЕВО КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001 Адрес на избирателната секция ............................................ ---------------------------------------------------- Собствено, бащино…
Страница 1 от 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево