Вторник, 14 Март 2017 15:59

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Оценете
(0 гласа)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 001 населено място ГР.ЦАРЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ
2. ВЕСКА ДЕЧКОВА АЗОВА
3. ЖИВКА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
4. ИРИНКА ПАНАЙОТОВА ЧЕРНАЕВА
5. КАТЕРИНА ДИМОВА ДЖАПУНОВА
6. КОСТА АТАНАСОВ КОСТОВ
7. ЛЮБЕН ДИМОВ СТОЯНОВ
8. РАДОСТИН ДИМИТРОВ ГАКЕВ
9. СТОЯНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 002 населено място ГР.ЦАРЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЛЬОША БАЙЕВ ШИШМАНОВ
2. АНДОН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
3. ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА-СТАМАТОВА
4. ГРИГОРИЙ ПЕТКОВ ГРИГОРОВ
5. ДИМО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
6. ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ЛОЗАНОВА-ПАЛОВА
7. ЖЕКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
8. ЖОРА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
9. ЗОРНИЦА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
10. ИВАЙЛО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
11. ИВАН ЯНКОВ СТОЯНОВ
12. ИРИНА ПЕТРОВА РУСИНОВА
13. КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
14. МАРИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
15. МИМИ ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
16. НЕДЯЛКА БЕЛЕВА КРАЛЕВА
17. НИКОЛА ВЕНЕЛИНОВ РАДКОВ
18. ПЕТКО КИРЯКОВ ПЕТКОВ
19. СТОЯН ДИМИТРОВ РУСИНОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 003 населено място ГР.ЦАРЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕСЕЛИН ДИМОВ ПЕТКОВ
2. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КИРОВА
3. ЕЛЕНА ВИКТОРОВА КОСТАДИНОВА
4. МАРА СТОЙЧЕВА САВОВА
5. МАРИЯН КРЪСТЕВ ПЕНЕВ
6. СТОЯН СТЕФАНОВ МИЛЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 004 населено място ГР.ЦАРЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ МАНОЛОВ
2. ГЕОРГИ ЕНЧЕВ МАТЕВ
3. ДАРИН ДИКОВ ДИКОВ
4. МАРИЙКА ГАНЕВА ИВАНОВА
5. НАДЯ КИРИЛОВА МАСЛИНКОВА
6. ПАНАЙОТ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
7. СТАНКА НИКОЛОВА МАЛИНОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 005 населено място ГР.ЦАРЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ЕВГЕНИЯ ФИЛИПОВА АНТОНОВА
2. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
3. КИТА СТЕФАНОВА ДИМОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 006 населено място ГР.ЦАРЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГРАДЕВ
2. ДИМЧО ПЕТРОВ АНАСТАСОВ
3. ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
4. ИВАН ЙОВНОВ ДИМИТРАКЕВ
5. КОСТАДИН ЗДРАВКОВ РАЙКОВ
6. КРАСИМИР ЕВГЕНИЕВ КРУМОВ
7. МАРИЯ ЕМИЛОВА МАДЖАРОВА
8. МАРИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
9. МАРИЯНА КИРОВА ИЛИЕВА
10. ПАВЕЛ РАНГЕЛОВ КОЙЧЕВ
11. ПЕНКА ИЛИЕВА МИЛЧЕВА
12. РАЙКО ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
13. СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
14. ТОДОР КОСТОВ ЛЕВТЕРОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 007 населено място ГР.ЦАРЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНТОНИЯ ИВАНОВА ЦИНОВА
2. АТАНАСКА ЦАНКОВА РАЙКОВА
3. КАЛИНА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА
4. КРИСТИАНА ИЛИЕВА ЛАМБОВА
5. ПЕЙЧО ВАЛЕНТИНОВ КИРОВ
6. СТЕЛА НЕДКОВА ДИМИТРОВА
7. ТАНЯ НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
8. ТОДОР ПЕТРОВ НИКОЛОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 009 населено място С.ЛОЗЕНЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНТОАНЕТА ЯНЕВА УЗУНОВА
2. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
3. КИРИЛ ПЕНКОВ БОЧЕВ
4. МАРИН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
5. МАРИЯ ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
6. МОНИКА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
7. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
8. РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
9. СТАНИМИР ВАЛЕНТИНОВ МАНОЛОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 011 населено място С.ФАЗАНОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. МАРИЙКА ПЕТКОВА ШОПОВА
2. ПАВЕЛ ХРИСТОВ ДОЙЧЕВ
3. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 012 населено място ГР.АХТОПОЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 013 населено място ГР.АХТОПОЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
2. ИЛИЯ МИТКОВ СИМЕОНОВ
3. ИЛКО ИВАНОВ ХАДЖИИВАНОВ
4. КРАСИМИР СТОЯНОВ ЯЛЪМОВ
5. ЛЮБОМИР ГАНЧЕВ ЙОСИФОВ
6. МИЛЕН ИВАНОВ МИЛЕВ
7. МИРА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
8. НЕДЕЛЯ КИРОВА КИЧУКОВА
9. ПЕТЯ ИЛИЕВА МАЛАЛИЕВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 016 населено място С.БРОДИЛОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ АНДРОВ
2. ВЪЛЧО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
3. ГЕОРГИ БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
4. ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 017 населено място С.КОСТИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. МАРИЯ МИТРЕВА РАДИЛОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 018 населено място С.ВАРВАРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ДОБРИНКА ИВАНОВА СТОЕВА-ТОДОРОВА
2. КИРИЛ ТОМОВ МИДЮРОВ
3. ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДОБРЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО
секция № 019 населено място .................

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВАН МИЛЕВ ИВАНОВ

Прочетена 56 пъти
Още в тази категория: « О Б Я В А ОБЯВА »
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево