Избори за Народно събрание 2017

Избори за Народно събрание 2017 (11)

Петък, 03 Февруари 2017 14:42

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.Желаещият подава писмено заявление до кмета на общината /съгл. чл.43,ал.1 и 2 от ИК/.

Уведомяваме избирателите от всички населени места в Община Царево, желаещи да подадат такова заявление, че за дата – 18.03.2017 г. / събота /,същите ще се приемат само в сградата на общинска администрация – гр. Царево / фронт–офис /, отдел “ АПО “ .

           Краен срок за подаване – 18.03.2017 г.  Телефон за връзка : 0590/55014 – отдел“АПО“

Петък, 03 Февруари 2017 14:41

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Уведомяваме избирателите, желаещи да гласуват по настоящ адрес /съгласно чл.36,ал.1 и ал.4 от ИК/,че крайният срок за подаване на заявленията изтича на 11.03.2017г.  до 17.00 ч.

Телефон за връзка : 0590 / 5-50-14 – отдел “ АПО “

Петък, 03 Февруари 2017 14:39

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 от ИК за гласуване по настоящ адрес.

Краен срок за подаване на заявления – 11.03.2017 г.        Телефон за връзка : 0590/5-50-14 – отдел“АПО“

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево