Избори за Народно събрание 2017

Избори за Народно събрание 2017 (15)

Четвъртък, 23 Март 2017 09:27

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
На 25.03.2017 г.в 15.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Царево ще се извърши предаването на изборните книжа и материали на Секционните избирателни комисии по населени места в община Царево, а в 15.30 часа за гр.Царево във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017.…
Оценете
(0 гласа)
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за Област БУРГАС Община ЦАРЕВО секция № 001 населено място ГР.ЦАРЕВО адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Име на избирателя ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. АНИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ 2. ВЕСКА…
Вторник, 07 Март 2017 16:25

О Б Я В А

Оценете
(0 гласа)
О Б Я В А На 22.03.2017 г.в 11.00 часа в читалище”Георги Кондолов”гр.Царево ще се проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017. Телефони за връзка : 0590/5-50-25 и 0590/5-50-14
Оценете
(0 гласа)
ЗАПОВЕД за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Оценете
(0 гласа)
Секция за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
Оценете
(1 глас)
Допълнителни консултации за разпределение на незаетите места в СИК
Петък, 03 Февруари 2017 14:42

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.Желаещият подава писмено заявление до кмета на общината /съгл. чл.43,ал.1 и 2 от ИК/. Уведомяваме избирателите от всички населени места в Община Царево, желаещи…
Петък, 03 Февруари 2017 14:41

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. Уведомяваме избирателите, желаещи да гласуват по настоящ адрес /съгласно чл.36,ал.1 и ал.4 от ИК/,че крайният срок за подаване на заявленията изтича на 11.03.2017г. до 17.00 ч. Телефон за връзка : 0590 / 5-50-14 – отдел “…
Петък, 03 Февруари 2017 14:39

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез…
Страница 1 от 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево