Четвъртък, 06 Април 2017 10:53

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Лозенец на 30 април 2017 г.

Оценете
(0 гласа)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 30 април 2017 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община ЦАРЕВО,
населено място С.ЛОЗЕНЕЦ, кметство ......................, секция № 009
Адрес на избирателната секция:
.................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------
Име
---------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
АНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
АНГЕЛ ПЕТРОВ ПАПАЛЕЗОВ
АНГЕЛ СТАНЧЕВ ИВАНОВ
АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ КОЛЕВ
АНЕЛИЯ ЗАПРЯНОВА МИЛЕВА
АНИ КОЛЕВА РАЧЕВА
АНКА ГИНКОВА ИВАНОВА
АНКА ДАМЯНОВА ГИНОВА
АННА РАЙКОВА ПЕТКОВА
АНТОАНЕТА ЯНЕВА УЗУНОВА
АТАНАС АТАНАСОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
АТАНАС КИРОВ ЙОРДАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА СТАНКОВА ЙОРДАНОВА
БЛАГОЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
БОГОСЛОВ ПЕЙЧЕВ БОГОСЛОВОВ
БОЖИДАР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
БОЖУРА КИРИЛОВА ИВАНОВА
БОРИС СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ БОРИСОВ ТОНЧЕВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
ВАЛЕНТИН АДАМОВ МИТРЕВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ВЪЛЧАНОВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА АСЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА КЬОСЕВА-НИКОЛОВА
ВАЛЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ДОНЕВА
ВАНЮ НИКОЛОВ АЛАГЕНЧЕВ
ВАНЯ НИКОЛОВА ЯНКОВА
ВАСИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КАЗАКОВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ ДУКОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛКА ЯНЧЕВА ПЕТРОВА
ВАСКО ЖИВКОВ НЕДЕВ
ВЕЛИКО ВЪЛКОВ ЯНАКИЕВ
ВЕЛИЧКА ЦВЯТКОВА МИЛЕВА
ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПАРМАКСЪЗОВ
ВЕНЕТА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ДОНЕВ
ВЕСЕЛИНА НЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛИНА ЦАНКОВА ТОДОРОВА
ВИКТОР ДЕЯНОВИЧ КОСТАДИНОВ
ВИКТОР НЕДЕВ ТОДОРОВ
ВИЛИНА КИРОВА ПЕТРОВА-НИКОЛОВА
ВИОЛЕТА ВЕЛИНОВА ЯНАКИЕВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КАЛБУРДЖИЕВА
ВИЧО КИРИЛОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЛАДИМИРА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
ВЪЛЧАН КОНСТАНТИНОВ НЕДЯЛКОВ
ВЪЛЧО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ВЪЛЧО НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ
ВЪЛЧО СТАНЕВ КОСТОВ
ВЪЛЧО ТОДОРОВ ДИМОВ
ГАБРИЕЛА ЖЕЛЕВА АНГЕЛОВА
ГАЛИНА ИЛИЕВА КУПЕНОВА
ГАЛИНА ТОДОРОВА СПИРИДОНОВА
ГАЛИНА ЯНКОВА ПАРМАКСЪЗОВА
ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ДИКОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕДРИЧКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕДРИЧКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ
ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КИРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ПЕЙЧЕВ
ГЕОРГИ СИВИЛЕВ СЪБЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КИРОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ ТОМОВ ДЕСПОЛОВ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ БУХЛЕВ
ГЕРГАНА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА ПАНЧЕВА ПЕЙЧЕВА
ГОСПОДИН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ДАМЯН ГИНОВ ИЛИЕВ
ДАНАИЛ ТЕНЕВ ТЕНЕВ
ДАНАИЛ ЯНКОВ ЯНЕВ
ДАНИЕЛ ТЯНКОВ ВАСИЛЕВ
ДАНЧО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ДАНЧО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ДАФИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
ДАФИНА ЦВЯТКОВА ИЛИЕВА
ДАФИНКА КОСТАДИНОВА ДРУМЕВА
ДЕНИСЛАВ ЯНКОВ НИКОЛОВ
ДЕНКА ИВАНОВА ВОЙКОВА
ДЕНКА НИКОЛОВА КАРАЕВРЕНСКА
ДЕНКА ТОДОРОВА АСЕНОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА ДОНЧЕВА КАРАБАШЕВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ДЕСПИНА АПОСТОЛОВА ГЕОРГИЕВА-ЯНКОВА
ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ДЕСПИНА МИТРЕВА ИВАНОВА
ДЕСПИНА НЕДЕВА СТОЯНОВА
ДЕЯН ДИМИТРОВ БОРИСОВ
ДИАНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
ДИКО СТАНЧЕВ ПАНАЙОТОВ
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА КУПЕНОВА
ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕДРИЧКОВ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ЖЕЛЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДОНЧЕВ
ДИМИТЪР ТАНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ЯНКОВ ПЕТКОВ
ДИМО АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ДИМО ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
ДИМО ИЛИЕВ ДИМОВ
ДИМО НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ДИМО ТОМОВ КОСТАДИНОВ
ДИМЧО ДИМИТРОВ ЯНКОВ
ДИМЧО ПЕЙКОВ МИХАЛЕВ
ДИНКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ДИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ДОБРИН КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ
ДОНА ГЕОРГИЕВА ВЕДРИЧКОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ДОНКА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА
ДОНКА ЗЛАТЕВА ДИМИТРОВА
ДОНКА КИРОВА КАЗАКОВА
ДОНКА ПАНАЙОТОВА ПЕЙЧЕВА
ДОНКА ПЕНЕВА АТАНАСОВА
ДОНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ДОНКА СТОЯНОВА ДИМОВА
ДОНЧО ДИМИТРОВ ВЕДРИЧКОВ
ДОНЧО ДИМОВ КАРАБАШЕВ
ЕВГЕНИЙ КАМЕНОВ ГЕНЧЕВ
ЕВДОКИЯ ЙОРДАНОВА ВОЙКОВА
ЕВДОКИЯ-МАРИЯ СТАНЧЕВА ПАНАЙОТОВА
ЕВЕЛИНА-МИЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
ЕВТИМ ДИМОВ ЕВТИМОВ
ЕВТИМ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА КАДИВСКА
ЕЛЕНКА ПЕЙЧЕВА ТОМОВА
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА НЕДЕВА
ЖАНА ХРИСТОВА ДЯКОВА
ЖЕКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ЖЕКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЖЕЛЬО ПЕТКОВ ЯНКОВ
ЖЕЛЯЗКА КИРИЛОВА БЪЧВАРОВА
ЖЕЛЯЗКО ВЕЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
ЖЕЛЯЗКО ПЕЙЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЖЕНЯ ПЕТЕВА МУТАФЧИЕВА
ЖЕЧКА БОГДАНОВА СТАМАТОВА
ЖЕЧКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ЖЕЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ЖИВКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
ЖИВКО ДИМИТРОВ КАЧАКОВ
ЖИВКО КОСТАДИНОВ МАНОЛОВ
ЖИВКО НЕДЕВ НЕДЕВ
ЖОРКА ЖЕЛЯЗКОВА МАНОЛОВА
ЖУЛИЕТА СТОИЛОВА КАРАКАЧАНОВА
ЗДРАВКА ВЕЛИКОВА СИМЕОНОВА
ЗДРАВКА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА
ЗИНКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
ЗЛАТА РАЙКОВА МИТРЕВА
ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
ЗЛАТИНА ДИХАНОВА ЕКШИЕВА
ЗЛАТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЗЛАТИНА КОСТАДИНОВА ДИМОВА
ЗЛАТКА АТАНАСОВА КАРАКАЧАНОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЗЛАТКА КИРОВА АТАНАСОВА
ЗЛАТКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ЗЛАТКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ЗЛАТКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЗЛАТКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
ЗЛАТОМИР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ЗОРА АТАНАСОВА КИРОВА
ИВА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
ИВАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВЕЛИКОВ АСЕНОВ
ИВАН ВЪЛЧЕВ ЯНАКИЕВ
ИВАН ДИХАНОВ ЕКШИЕВ
ИВАН МИЛЕВ МИЛЕВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ИВАН РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ХРИСТОВ
ИВАН ТОДОРОВ ЦВЯТКОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ КОЛЕВ
ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ЯНЕВ ВЪЛЧЕВ
ИВАНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
ИВЕЛИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
ИГНАТ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КУПЕНОВ
ИЛИЯ ДИМОВ ДИМОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ НЕДЕЛЕВ БАКЪРДЖИЕВ
ИЛИЯ СТЕФЧОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ТЕНЕВ
ИЛИЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ИЛИЯНА БОРИСОВА ЯНЕВА
ИЛИЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ИНА РАЙЧЕВА МИТРЕВА
ИРЕН ПЕТКОВА АТАНАСОВА
ИРИНА ДИМИТРОВА КАЧАКОВА
ИРИНА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
ИРИНА ИЛИЕВА ДЕСПОЛОВА
ИРИНА ПЕТКОВА ДЖЕМПЕРИЕВА
ИРИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ИРИНА ЦВЯТКОВА ИВАНОВА
ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ХРУСАНОВА
ИРИНКА ИЛИЕВА ЯНЧЕВА
ИРКО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ЙОРДАН ДИМОВ ДЖЕМПЕРИЕВ
ЙОРДАН ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
ЙОРДАН ЕВТИМОВ СТОЯНОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ ВОЙКОВ
ЙОРДАН РАЙЧЕВ ВОЙКОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ЙОРДАНКА МАРИНОВА СТОЯНОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА БАТИНОВА
КАЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
КАЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КАЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
КАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
КАЛИНКА ИЛИЕВА ХРИСТОЗОВА
КАЛОЯН ДИМИТРОВ РАДОСЛАВОВ
КАЛУДА ГЕОРГАКИЕВА КОСТАДИНОВА
КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА БОРИСОВА
КЕРАНКА ИВАНОВА ЕКШИЕВА
КЕРКА ДИМИТРОВА КУПЕНОВА
КИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
КИРИЛ ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ
КИРИЛ ПАНАЙОТОВ КИРОВ
КИРИЛ ПАНЧЕВ ПЕЙЧЕВ
КИРИЛ ПЕНКОВ БОЧЕВ
КИРО АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
КИРЯКИ ДИМОВА МИТРЕВА
КОСТАДИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КАЗАКОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КАЗАКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ХРУСАНОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ЯНЧЕВ
КОСТАДИН СТАМАТОВ КИРОВ
КОСТАДИН ЯНКОВ МАНОЛОВ
КОСТАДИНКА РАЙКОВА КАЗАКОВА
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ДУКОВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИРА ТОДОРОВА КИБАРОВА
КРЕМЕНА ЕВТИМОВА ГЕОРГИЕВА
КРЪСТЮ ХРИСТОВ ИВАНОВ
МАНДА КОСТАДИНОВА ЯНКОВА
МАРА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА
МАРГАРИТА ДИМОВА ДИМОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
МАРИАНА СТОЯНОВА ЯНКОВА
МАРИЕТА ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА
МАРИЕТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА СЪБЕВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
МАРИЙКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА ДИМОВА
МАРИО ДИМЧЕВ МИХАЛЕВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАМАТОВА
МАРИЯ ВИЧЕВА КИРИЛОВА
МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
МАРИЯ ДРАГАНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА КИРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯ САРАНДИЕВА БЪЧВАРОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
МАРИЯ ТЯНКОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА УЗУНОВА
МАРИЯН МИХАЙЛОВ КИБАРОВ
МАРИЯНА ГОСПОДИНОВА ВОЙНОВА
МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯНА МАНОЛОВА ВЕДРИЧКОВА
МАРИЯНА МИЛЧЕВА СТОЕВА
МАРТИН ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ
МАРТИН МИЛЕВ МИЛЕВ
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА
МИЛКА АНДРЕЕВА КОПРИНКОВА
МИЛКА ЕВТИМОВА СТОЯНОВА
МИЛКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
МИЛКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
МИЛЬО ИВАНОВ МИЛЕВ
МИЛЬО МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
МИЛЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ
МИНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
МИНКА МИТКОВА ИВАНОВА
МИНКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ
МИТКО БОРИСОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ДИМИТРОВ БОРИСОВ
МИТКО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
МИХАИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
МИХАИЛ ИЛИЕВ ПЕВТИЧЕВ
МИХАИЛ КОСТАДИНОВ КИБАРОВ
МИХАИЛ ЯНАКИЕВ ЩЕРЕВ
МОНИКА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
НАДЕЖДА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ДЯВОЛСКА
НАДЯ ЖИВКОВА НЕДЕВА
НАДЯ КОСТАДИНОВА ЯНЧЕВА
НАНА МИЛЕВА ТОДОРОВА
НАТАША ГЕРГАНОВА ДИМИТРОВА
НЕВЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
НЕДКА ИВАНОВА ИВАНОВА
НЕДЮ ЖЕЛЯЗКОВ НЕДЕВ
НИКОЛ АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ЯНАКИЕВ
НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ ЯНАКИЕВ
НИКОЛАЙ ДИНКОВ ТЕНЕВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНКОВ
НИКОЛИНА НАЙДЕНОВА КОСТАДИНОВА
НИНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
НУНКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
НУНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
ОГНЯН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ОГНЯН ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ДУКОВА
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
ПАНАЙОТ КИРОВ ТОМОВ
ПАНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ
ПЕЙЧО БОГОСЛОВОВ БОГОСЛОВОВ
ПЕЙЧО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ПЕНКА КОСТАДИНОВА ДУКОВА
ПЕНКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТИНКА КОНСТАНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТКО ЙОСИФОВ ИЛИЕВ
ПЕТКО МИЛЧЕВ МИЛЕВ
ПЕТКО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ПЕТКО СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА КИРОВА
ПЕТРАНКА КИРИЛОВА ПЕЙЧЕВА
ПЕТЬО ИВАНОВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА ШУРЕЛОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА КИРИЛОВА
ПЕТЯ СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА
ПЕТЯ ЯНКОВА ЯНКОВА
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН РАЙЧЕВ ВОЙКОВ
ПЛАМЕНА МАРЕВА МИХАЛЕВА
РАДА ТОДОРОВА НЕДЕВА
РАДКА ВЛАДИНОВА ДЕЛЧЕВА
РАДКА ЙОРДАНОВА КИРЯЗОВА
РАДКА ПАНАЙОТОВА ВАСИЛЕВА
РАДКА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСЛАВОВ
РАДОСТИН СТАНКОВ СТОЯНОВ
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА
РАЙКО ПАНТЕЛЕЕВ ПЕТКОВ
РАЙНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
РАЙЧО ЙОРДАНОВ ВОЙКОВ
РАЛИЦА ТОДОРОВА КИРЯЗОВА
РОЗА ДИМИТРОВА ХРУСАНОВА
РОСЕН КРУМОВ БАЧЕВ
РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА МУТАФЧИЕВА
РОСИЦА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
РУМЯНА ИВАНОВА АСЕНОВА
РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
РУСИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
РУСИ ПАНАЙОТОВ ТОМОВ
РУСИ ТОМОВ КОСТАДИНОВ
РУСКА КИРОВА КАЛОШЕВА
СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ТЕНЕВА
СИЙКА ИВАНОВА ИВАНОВА
СИЙКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
СИЙКА КИРОВА ЙОРДАНОВА
СИЛВЕНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
СЛАВЕНКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
СОНЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА
СРЕБРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
СТАМЕНА ТАНЕВА КОСТАДИНОВА
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
СТАНКА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
СТАНКА ИЛИЕВА РАЙЧЕВА
СТАНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
СТАНКА ПЕТКОВА ВОЙКОВА
СТАНКА СТАНКОВА ВОЙКОВА
СТАНКА СТОЯНОВА АЗОВА
СТАНКА СТОЯНОВА ДИМОВА
СТАНКО КИРОВ ЙОРДАНОВ
СТАНЧО ДИКОВ ПАНАЙОТОВ
СТЕЛА СРЕБРИНОВА СРЕБРЕВА
СТЕЛА ЯНКОВА ТОДОРОВА
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
СТЕФАНКА ЖЕЧЕВА АТАНАСОВА
СТЕФКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
СТЕФЧО ИЛИЕВ ВОЙКОВ
СТОИЛ КОСТАДИНОВ КАРАКАЧАНОВ
СТОЙЧО НЕНКОВ КАЛОШЕВ
СТОЛИНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
СТОЯН АНГЕЛОВ ПАПАЛЕЗОВ
СТОЯН ВОЙНОВ ВОЙКОВ
СТОЯН ДИМОВ НИКОЛОВ
СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ АНАСТАСОВ
СТОЯН НИКОЛАЕВ ТЕНЕВ
СТОЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ
СТОЯНКА РАЙКОВА ТЕНЕВА
СТОЯНКА ЩЕРЕВА СТОЯНОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ТОДОР АТАНАСОВ КИРЯЗОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ВЪЛЧЕВ ДИМОВ
ТОДОР ИВАНОВ ЦВЯТКОВ
ТОДОР МИНЧЕВ ЖЕЛЕВ
ТОДОР МИХАЙЛОВ КИБАРОВ
ТОДОР НЕДЕВ НЕДЕВ
ТОДОР НЕНЧЕВ ИВАНОВ
ТОДОР ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ТОДОР СТОЯНОВ ИВАНОВ
ТОДОР ЦВЯТКОВ ИВАНОВ
ТОМА ГЕОРГИЕВ ДЕСПОЛОВ
ТОМА ГЕОРГИЕВ ДЕСПОЛОВ
ТОНКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ТОТКА КОЛЕВА КИРОВА
ТЯНКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ФАНКА ИВАНОВА АСЕНОВА
ФИНКА НЕДЕВА ЯНАКИЕВА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО ЯНЕВ УЗУНОВ
ЦВЕТАН ВИКТОРОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЯНЕВА
ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ ТАТАРЛИЕВ
ЦВЯТКО ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЦВЯТКО СТАНЧЕВ СТОЯНОВ
ЯНА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА
ЯНА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА
ЯНИ ХРИСТОВ УЗУНОВ
ЯНКА ДИКОВА ВЪЛЧЕВА
ЯНКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ЯНКО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ЯНКО КОСТАДИНОВ МАНОЛОВ
ЯНКО ПЕТКОВ ЯНКОВ
ЯНЧО ИЛИЯНОВ СТОЯНОВ
ЯНЧО ПЕТКОВ ИЛИЕВ

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

Прочетена 201 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево